top of page

โต๊ะจีน Set Menu

งานเลี้ยงโต๊ะจีน

เมนูโต๊ะจีน : Set Menu

ภัตตาคารจันทร์เพ็ญมีอาหารโต๊ะจีนไว้บริการลูกค้าที่ต้องการอาหารเป็นชุดสำหรับ 10 ท่านต่อชุด พร้อมห้องจัดเลี้ยงตั้งแต่ 10 จนถึง 550 ท่าน

คลิกที่รูปเพื่อเข้าเมนูที่ต้องการ

Set Menu

bottom of page