เมนูโต๊ะจีน : Set Menu

ภัตตาคารจันทร์เพ็ญมีอาหารโต๊ะจีนให้เลือกหลากหลายแบบ อาหารต่อโต๊ะเพียงพอสำหรับ 10 ท่าน  เริ่มต้นที่ 5,800 บาท

© 2017 by Chandrphen Restaurant

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon