top of page

เมนูโต๊ะจีน : Set Menu

ภัตตาคารจันทร์เพ็ญมีอาหารโต๊ะจีนให้เลือกหลากหลายแบบ อาหารต่อโต๊ะเพียงพอสำหรับ 10 ท่าน  เริ่มต้นที่ 5,800 บาท

รายการอาหารโต๊ะจีน
รายการอาหารโต๊ะจีน2
รายการอาหารโต๊ะจีน3
รายการอาหารโต๊ะจีน4
รายการอาหารโต๊ะจีน5
รายการอาหารโต๊ะจีน6
รายการอาหารโต๊ะจีน7
รายการอาหารโต๊ะจีน8
รายการอาหารโต๊ะจีน9
รายการอาหารโต๊ะจีน10
รายการอาหารโต๊ะจีน11
รายการอาหารโต๊ะจีน12
รายการอาหารโต๊ะจีน13
รายการอาหารโต๊ะจีน14
รายการอาหารโต๊ะจีน15
รายการอาหารโต๊ะจีน16
รายการอาหารโต๊ะจีน17
รายการอาหารโต๊ะจีน18
รายการอาหารโต๊ะจีน19
รายการอาหารโต๊ะจีน20
รายการอาหารโต๊ะจีน21
รายการอาหารโต๊ะจีน22
รายการอาหารโต๊ะจีน23
รายการอาหารโต๊ะจีน24
รายการอาหารโต๊ะจีน25
รายการอาหารโต๊ะจีน26
bottom of page