top of page

งานเลี้ยงงานแต่งงาน/งานหมั้น : Wedding Parties

ภัตตาคารจันทร์เพ็ญมีห้องจัดเลี้ยงตั้งแต่ 50 ท่าน จนถึง 550 ท่าน รับจัดดอกไม้ ซุ้มประตู เค้กแต่งงาน ทำพิธียกน้ำชา ตามความต้องการของลูกค้า

wedding_090110_023
ChnPhn_090510-1_001
ChnPhn_090510-1_003
AC_004
DSC_0658
DSC_1845
ChnPhn_090502_010
VP_004
DSC_0001
DSC_0657
_DSC8915
ChnPhn_090502_006
VP_003
AC_002
VP_002
DSC_1850
DSC_1847
DSC_1854
DSC_0653
DSC_1849
DSC_0004
ChnPhn_090510-1_002
wedding_090110_002
wedding_081122_004
DSC_1846
wedding_081122_001
ChnPhn_090502_009
wedding_090110_011
VP_006
VP_007
wedding_081122_005
bottom of page