top of page

Favorite

สุกี้ยากี้แห้งกะทะร้อน
สุกี้ยากี้แห้งกะทะร้อน
press to zoom
หมี่กรอบ
หมี่กรอบ
press to zoom
สลัดปู
สลัดปู
press to zoom
ไก่ย่างชายทะเล
ไก่ย่างชายทะเล
press to zoom
แฮ่กึ้น
แฮ่กึ้น
press to zoom
ฮ่อยจ๊อ1
ฮ่อยจ๊อ1
press to zoom
โหงวก๊วยในรังเผือก1
โหงวก๊วยในรังเผือก1
press to zoom
แมงกระพรุนน้ำมันงา
แมงกระพรุนน้ำมันงา
press to zoom
สลัดปู
สลัดปู
press to zoom
ผัดจับฉ่ายไหหลำ
ผัดจับฉ่ายไหหลำ
press to zoom
ลูกชิ้นกุ้งผัดผักโสภณ
ลูกชิ้นกุ้งผัดผักโสภณ
press to zoom
IMG_3394
IMG_3394
press to zoom
ปูจ๋า
ปูจ๋า
press to zoom
ปลาหมึกยัดใส้ผัดกระเทียมพริกไทย
ปลาหมึกยัดใส้ผัดกระเทียมพริกไทย
press to zoom
ทอดมันเนื้อปลากราย1
ทอดมันเนื้อปลากราย1
press to zoom
จานโปรดรวมมิตร (2)
จานโปรดรวมมิตร (2)
press to zoom
bottom of page