งานเลี้ยงเพลพระ : Traditional Parties

ภัตตาคารจันทร์เพ็ญรับจัดทำบุญเลี้ยงพระภายในภัตตาคาร มีห้องสำหรับจัดทำบุญเลี้ยงพระเป็นการส่วนตัว เริ่มต้นที่ 5,000 บาท สำหรับพิธีที่มีพระสงฆ์ 9-10 รูป

© 2017 by Chandrphen Restaurant

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon